شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

هزینه تنظیم دادخواست توسط وکیل

برای تنظیم دادخواست توسط وکیل تعرفه مشخصی وجود ندارد و اساس دریافت هزینه برای تنظیم دادخواست بر مبنای توافق طرفین و همچنین، موضوع دادخواست می باشد. چنانچه بین وکیل و موکل قرارداد و توافق خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد معمولا مبلغی بالغ بر صد هزار تومان از طرف مقابل دریافت می شود. البته براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلا می توانند بسته به موضوع و مرحله دادرسی تا مبلغ پنج میلیون تومان را برای تنظیم دادخواسمت دریافت نمایند

ارتباط سریع