شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

هزینه تنظیم شکایت نامه اینترنتی توسط وکیل

شکایت نامه نیز به مانند دادخواست، اظهارنامه و سایر درخواست های حقوقی دارای مبلغ مشخصی برای تنظیم توسط وکیل نمی باشد. زیرا تخصص وکلا، تجربه آنها و همچنین، موضوع شکایت در مبلغ دریافتی موثر می باشد. البته مبلغی که معمولا رایج می باشد بالغ بر صد هزار تومان می‌باشد و طبق آیین نامه وکلا می توانند برای تنظیم چنین اوراقی تا پنج میلیون تومان دریافت نمایند و اساس دریافت مبلغ براساس توافق طرفین می‌باشد.

ارتباط سریع