شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

با توجه به اینکه تنظیم قرارداد ها به دلیل تخصصی بودن امور حقوقی مسأله ای پیچیده است افراد نیازمند به اخذ مشاوره تنظیم قرارداد هستند. هر چند نمونه قرارداد هایی به ویژه در زمینه تنظیم قرارداد پیمانکاری، نمونه قرارداد بانکی، قرارداد مشارکت و قرارداد اجاره در سایت ها موجود است ولی باید توجه داشت که نحوه نوشتن قرارداد بین دو نفر در حالات مختلف، ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود را می طلبد که تقبل هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل متخصص را بر مبنای تعرفه تنظیم قرارداد پیش بینی شده در داداَپ معقول و منطقی می نماید. شایان ذکر است که سرویس تنظیم قرارداد در داداَپ توسط وکلای مجرب و متخصص در حوزه های مختلف و به صورت تنظیم قرارداد آنلاین انجام می شود که از حیث صرفه جویی در وقت و انرژی و جلوگیری از تردد های غیر ضروری بسیار مفید است.

ارتباط سریع